Samenwerking

Een grote kracht van Vista, is dat het over een groot netwerk van uiteenlopende partijen beschikt. Partijen die belangrijke schakels vormen in het succesvol realiseren van een project.

Opdrachtgevers

Allereerst is daar de opdrachtgever, met vaak zeer specifieke wensen. Die wensen vormen het uitgangspunt en daarop blijft de focus gericht. Verandert er iets, dan kan Vista dankzij haar grote netwerk en de goede relatie met leveranciers snel bijsturen waar nodig.

Leveranciers

Vista werkt samen met een groot aantal leveranciers en weet als geen ander snel en accuraat de wensen van opdrachtgevers te realiseren. Dankzij jarenlange relaties en goed, persoonlijk contact, kan Vista snel inspelen op veranderende wensen en onvoorziene omstandigheden.

Gespecialiseerde vakmensen

Vista doet veel zelf en waar nodig een beroep op externe expertise. Op locatie werken de projectmanagers van Vista met mensen die zijn opgeleid voor het vak dat ze uitoefenen. Zodoende kan Vista de hoogwaardige kwaliteit leveren die opdrachtgevers verwachten.